Men richt niet een bedrijf op om het vervolgens goed geheim te houden. Onbekend maakt onbemind en dus is sinds kort CultuurFiguur middels een
mooie autobelettering zichtbaar en herkenbaar aanwezig op de plaatsen waar gewerkt wordt aan cultuur.

Dacia CultFig