Deelnemers bekijken samen een aantal beeldende kunstwerken. De schilderijen, foto’s en prenten zijn geselecteerd rondom herkenbare en/of door u gewenste thema’s. Vervolgens worden de deelnemers uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over een kunstwerk volgens een gestructureerde gespreksmethode.

Deelname is:
– Laagdrempelig: kennis van kunst is bij de deelnemers niet nodig;
– Inclusief: iedereen kan meedoen, ongeacht opleidingsniveau of culturele achtergrond;
– Veilig: er zijn geen ‘foute’ antwoorden.

Ook jonge kinderen kunnen een prima gesprek voeren over kunst dankzij de VTS methode

Deelnemers gaan open en levendig met elkaar het gesprek aan. Ze reflecteren en onderbouwen zonder te oordelen. Door het groepsgesprek te faciliteren volgens de VTS-methode:
– wordt het creatief en kritisch denken gestimuleerd
– leert men dat een oordeel uitstellen kan leiden tot nieuwe inzichten
– leert men de eigen zienswijze onderbouwen
– worden communicatieve vaardigheden getraind

De VTS-methode is gestoeld op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Abigail Housen, cognitief psycholoog en onderzoeker aan de Universiteit van Harvard, en Philip Yenawine, voormalig Hoofd Educatie van het Museum of Modern Arts (MoMA) in New York, ontwikkelden samen de VTS-methode.