Vakantietijd, even bijkomen van en alvast vooruit kijken naar. Vooral het vooruit kijken geeft hernieuwde energie. Een beknopte opsomming van zaken, in willekeurige volgorde van belangrijkheid, waar ik me mee bezig ga houden tot nieuwjaar.

Het landelijke programma Meer Muziek In De Klas organiseert onder meer een muziekwedstrijd voor basisscholen. Het populaire TV-programma BZT-show biedt een podium hiervoor. Deze eerste editie meldden bijna 400 scholen zich aan. Na een eerste selectie bleven er 100 scholen over, die mochten auditeren. 20160622 Noa-Dionne-Emily-AnnabelOm de auditie voor te bereiden én om de betreffende school mee te nemen in de mogelijkheden van muziekonderwijs in de klas, kreeg elke school een ‘Vliegende Brigadier’ (muziekcoach) toegewezen. Voor Basisschool De Bron uit Numansdorp mocht ik namens de BZT-show als Vliegende Brigadier fungeren.
De auditie in Hilversum was succesvol en ‘mijn’ groep is dan ook als een van de 30 scholen door naar de TV-shows. Op 25 november zijn de opnamen, op 26 november de uitzending. Natuurlijk zal er voor de TV-opnamen wederom flink gewerkt moeten worden en mag ik de school weer gaan coachen.

Op 10 september is het Open Monumentendag. Op Goeree-Overflakkee zal een mooi programma te beleven zijn in, op en rond het mooie erfgoed van het eiland. Ik verzorg samen met de lokale krant Groot Goeree-Overflakkee een speciale bijlage van 6 á 8 kleurenpagina’s met informatie hierover.

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit werd van 2013-2016 succesvol uitgevoerd op Goeree-Overflakkee. Ik was als cultuurcoach namens de gemeente Goeree-Overflakkee erbij betrokken. Voor 2017-2020 wordt het landelijke programma vervolgd en ook deze periode wil de gemeente deelnemen. De aanvraag wordt momenteel voorbereid en het draagvlak bij het onderwijs onderzocht. Een en ander ziet er goed uit en de verwachtingen zijn positief. Komend najaar gaan we dus naar verwachting  planperiode 2013-2016 afronden en 2017-2020 opstarten. (Mooi!) werk aan de winkel.

Op 10 november vindt de apotheose plaats van de tweejaarlijkse Rabobank Cultuurprijs. Ditmaal strijden  kunstenaars en instellingen uit de podiumkunsten om de eer en de prijzen. Ik mag mijn bijdrage leveren in het organisatieteam.

Als ambtelijk secretaris van de Culturele Raad Goeree-Overflakkee zal ik de vergaderingen weer voorbereiden en als adviseur optreden. Het werk van de CR wordt op waarde geschat door het college van B&W en de gemeenteraad bij de behandeling van cultuurgerelateerde onderwerpen, waaronder de diverse subsidieaanvragen.

20120623 Waalwijk (1)Als dirigent van brassband Crescendo uit het Brabantse ’s Gravenmoer staan er drie concerten op het najaarsprogramma: het Maaltijdconcert (combinatie voor het publiek van lekker eten en mooie muziek) op 5 november te ’s Gravenmoer, het Kerstconcert op 10 december te Waspik op uitnodiging van een koor aldaar en het opluisteren van de Kerstnachtdienst in de Kerk aan de Haven te Waalwijk op 24 december.

Naast bovenstaande langduriger projecten staan nog een aantal eenmalige of kleinere activiteiten in de werkagenda. Dit betreft onder meer het leiden van sectierepetities bij HarmonieOrkest Roosendaal en het begeleiden van een beperkt aantal studenten op koperen blaasinstrumenten in mijn privé lespraktijk.

Natuurlijk moeten kennis en vaardigheden ook op peil worden gehouden en ook het netwerk verdient aandacht en onderhoud. Hiertoe staan onder andere het bezoeken van een netwerkborrel van kunstvakdocenten in west-brabant (16 september) en het bezoeken van de landelijke conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit (8 december) gepland.

Tenslotte zal ik als liefhebber meespelen met het harmonieorkest Prinses Juliana met een drietal concerten te Heinenoord, Klaaswaal en Hoogvliet.

Tot zover een doorkijkje in mijn bezigheden vanaf september tot aan januari.
Maar nu eerst…..vakantie!