Art projectCultuurFiguur ontwikkelt projecten in het domein kunst en cultuur. Muziek, erfgoed, beeldende kunst, dans, theater, fotografie of letteren kunnen onderwerp zijn van een project. Ook het organiseren, coördineren en uitvoeren behoort tot de mogelijkheden. CultuurFiguur beschikt over een uitgebreid netwerk van professionele kunstenaars en experts.

Opdrachtgevers kunnen zich bevinden in het basis- en voortgezet onderwijs, onder gemeentelijke en provinciale overheden, culturele verenigingen, muziekscholen en centra voor de kunsten, educatieve diensten van musea en erfgoedinstellingen en maatschappelijke organisaties zoals woningstichtingen en VVV’s.