In juni 2013 is er een rapport verschenen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling; internationaal: Organisation for Economic Cooperation and Development OECD), waarin het belang van cultuuronderwijs voor economische waarden wordt onderschreven.

Het 270 pagina’s tellende rapport onderzoekt de relatie tussen cultuuronderwijs en persoonlijke vaardigheden als creativiteit, inlevingsvermogen, verbeeldingskracht, communicatieve vaardigheden en het vermogen tot samenwerken in teams. Vanuit deze persoonlijke vaardigheden wordt de relatie gelegd naar zaken als innovatieve kracht van het bedrijfsleven, succesvol internationaal zaken doen en de aantrekkelijkheid van regio’s als vestigingsplaats voor bedrijven. De uitkomsten van het rapport laten er geen twijfel over bestaan: in de op kennis gebaseerde internationale economieën zijn genoemde persoonlijke vaardigheden onmisbaar voor een land om haar bedrijfsleven concurrerend te maken en te houden.

Het rapport “Art for Art’s Sake?” kunt u hier vinden.