Als dirigent en euphoniumspeler combineer ik mijn professionele vaardigheden met mijn al levenslang durende passie voor muziek. Dat uit zich in de volgende activiteiten:

– het geven van instrumentale lessen op koperen blaasinstrumenten;

– het geven van lessen in algemene muziektheorie;

– het dirigeren van harmonieorkesten, fanfareorkesten en brassbands;

– als remplacent euphonium spelen in professionele orkesten;

– verzorgen van een lezing en/of demonstratie over de zeventiende-eeuwse voorloper van de moderne orkesttuba: de serpent.