Ondersteuningsinstituut voor cultuuronderwijs Kunstgebouw interviewde Arjo Klamer. Klamer is hoogleraar Kunst en Economie aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam. “Dit is het moment voor het onderwijs”, zo stelt hij.

Nederland maakt een periode van ‘creatieve destructie’ door. Instituten voor kunsteducatie worden ontmanteld, aan de waarde van kunsteducatie wordt al decennialang getwijfeld. Het reguliere onderwijs is aan zet, vindt Klamer. “Wil je de kennis en expertise vanuit de organisaties niet verloren laten gaan, dan is dit het moment om kunsteducatie anders te organiseren. Binnen scholen zouden kunsteducatieprogramma’s opgezet moeten worden, samen met die instellingen.” Samenwerken dus. “Dat zie ik als een tussenfase. De toekomst ligt in het Zweedse model: integreren.”

Lees het gehele interview hier.