Het gesprek met elkaar aangaan over hoe je een kunstwerk ervaart volgens een beproefde methode, die niet hoogdravend of ingewikkeld is, maar laagdrempelig, ontzettend leuk om te doen en onthaastend.

Klinkt dat als een leermethode, waarmee je bij mensen van alle leeftijden een ontwikkeling op gang kunt brengen, waarbij zaken als kritisch denken, communicatie, samenwerking en visuele geletterdheid (verder) ontwikkeld worden? Het op basis van wetenschappelijk onderzoek ontwikkelde “Visual Thinking Strategies” (VTS) lost deze belofte in.
Bewezen opbrengsten voor mensen, die regelmatig deelnemen aan een VTS-gesprek zijn onder meer:

Kritisch denken
– vaardigheden vergroten in observeren
– beargumenteerd redeneren
– speculeren, ideeën herzien en meerdere invalshoeken voor mogelijk houden

Communicatie en samenwerking
– versterken van spreek- en luistervaardigheden
– vergroten van empathie en respect voor de ideeën van anderen
– waarderen van meerdere perspectieven.

Visuele geletterdheid
– vergroten van vaardigheid om betekenis te geven aan afbeeldingen en ze te analyseren
– ontwikkelen van een persoonlijke band met kunst

Mindset
– voeden van intellectuele nieuwsgierigheid
– openheid naar het onbekende
– ervaren en onderkennen dat je samen meer ziet en bereikt dan alleen

CultuurFiguur is getraind in het leiden van Visual Thinking Strategies gesprekken en kan De Kunst Van Kijken-programma’s inzetten in het onderwijs (voor leerlingen, studenten en docenten), als publieksactiviteit in bijvoorbeeld musea en bibliotheken, in de zorg en als teambuilding-workshop voor het bedrijfsleven.

In maart 2021 besteedde VTS Nederland aandacht aan mijn De Kunst Van Kijken-programma in verzorgingstehuis Nieuw Rijsenburgh. Lees het artikel hier.

Het gebruikte beeldmateriaal wordt met zorg gekozen en is altijd afgestemd op de doelgroep. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van hoogwaardige afbeeldingen van kunstwerken uit de grote Nederlandse musea. Een eigen collectie afbeeldingen kan – indien geschikt – ook worden gebruikt, bijvoorbeeld een selectie van kunstwerken die in uw bedrijf al aanwezig zijn.
Beeldmateriaal kan op vrijwel elke locatie worden getoond via elektronische projectiemiddelen, waarmee je als het ware het museum in huis haalt. Desgewenst kan Cultuurfiguur in deze projectiemiddelen voorzien. Een sessie in een echt museum is ook mogelijk en geeft een extra dimensie aan de beleving.

Neem voor meer informatie, mogelijkheden en maatwerk contact op.