In onze gehaaste maatschappij is het niet vanzelfsprekend dat mensen zich gezien en gehoord voelen. Het ontbreekt vaak aan aandacht, een luisterend oor en begrip voor elkaars mening. Het gesprek met elkaar aangaan over hoe je een kunstwerk ervaart is een uniek middel om waarnemen, gevoel en communicatie te stimuleren. Het op basis van wetenschappelijk onderzoek ontwikkelde “Visual Thinking Strategies” (VTS) is hiervoor een uitstekende en beproefde methode. Niet hoogdravend of ingewikkeld, maar laagdrempelig, ontzettend leuk om te doen, onthaastend en tegelijk zeer effectief.

Beter in staat zijn zelf oplossingen te bedenken. Beter leren communiceren met begrip, geduld en respect voor elkaars zienswijze. Ervaren dat je samen meer ziet en bereikt dan alleen. Letterlijk je eigen zienswijze toetsen aan die van anderen. Creatief en kritisch denkvermogen aanscherpen. De kracht van je eigen verwondering benutten. Het zijn effecten die optreden door het deelnemen aan een De Kunst Van Kijken-programma.

CultuurFiguur is getraind in het leiden van Visual Thinking Strategies gesprekken en kan De Kunst Van Kijken-programma’s inzetten in het onderwijs (voor leerlingen, studenten en docenten), als publieksactiviteit in bijvoorbeeld musea en bibliotheken, in de zorg en als teambuilding-workshop voor het bedrijfsleven.

In maart 2021 besteedde VTS Nederland aandacht aan mijn De Kunst Van Kijken-programma in verzorgingstehuis Nieuw Rijsenburgh. Lees het artikel hier.

Het gebruikte beeldmateriaal kan in overleg worden gekozen. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van hoogwaardige afbeeldingen van kunstwerken uit de grote Nederlandse musea. Een eigen collectie afbeeldingen kan mogelijk ook worden gebruikt, bijvoorbeeld een selectie van kunstwerken die in uw bedrijf al aanwezig zijn.
Beeldmateriaal kan op vrijwel elke locatie worden getoond via elektronische projectiemiddelen, waarmee je als het ware het museum in huis haalt. Desgewenst kan Cultuurfiguur in deze projectiemiddelen voorzien. Een sessie in een echt museum is ook mogelijk en geeft vaak een extra dimensie aan de beleving.

Neem voor meer informatie, mogelijkheden en maatwerk contact op.