Het belang van cultuuronderwijs in het primair onderwijs (PO) wordt door allerlei partijen steeds meer onderschreven. Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt gezien als een goede eerste stap, maar wel eentje die na afloop van het programma moet leiden tot verankering van cultuuronderwijs op de lange termijn. Deze ambitie plus bijbehorende afspraken werden door het rijk, provincies, gemeenten en schoolbesturen vastgelegd in een bestuurlijk kader. De minister en staatssecretaris van OCW, de PO-Raad, wethouders en gedeputeerden voor cultuur én onderwijs ondertekenden op 16 december 2013 het Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs. Lees een uitgebreider artikel hier (opent in nieuw tabblad).

Een mooie ontwikkeling, die aangeeft dat Cultuureducatie met Kwaliteit niet zomaar als eendagsvlieg wordt gezien door landelijke beleidsmakers.