Per 1 november 2013 heeft CultuurFiguur een opdracht aanvaard van de gemeente Goeree-Overflakkee. Gedurende drie jaren zal CultuurFiguur fungeren als Cultuurnetwerker en Cultuurcoach voor de gemeente. De opdracht is daarmee tweeledig:

1. Als Cultuurnetwerker ondersteunen, bevorderen en stimuleren van het cultuurparticipatiebeleid van de gemeente.
2. Als Cultuurcoach ondersteuning leveren aan de projectleider vanuit provinciaal ondersteuningsinstituut Kunstgebouw voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Een inhoudelijk mooie opdracht van een gemeente, die er blijk van geeft de betekenis van cultuur voor de samenleving naar waarde te kunnen schatten.

En CultuurFiguur heeft er zin an!