Hugo

Zo tegen het einde van het eerste tijdvak van het seizoen 2015-2016 geef ik een terugblik op waar CultuurFiguur zich mee bezig gehouden heeft.

Vanaf augustus tot medio november werd ik door het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht als remplacent ingezet. Zo speelde ik mee met concerten met artiesten als Ellen ten Damme, Michèle van de Aa, Martin van der Starre en Rolf Koster in Apeldoorn, Gorinchem, Franeker, ’s Hertogenbosch, Tongeren (B), Vlijmen, Veldhoven, Soesterberg en Hoogerheide. Naast de concerten speelden we de volksliederen bij de interland Nederland-Tsjechië in de Amsterdam Arena en namen we deel aan de Nationale Taptoe te Rotterdam.
Behalve met het luchtmachtorkest speelde ik mee met het Fanfarecollectief tijdens hun concoursdeelname te Enschede en met het harmonieorkest Prinses Juliana op een concert te Klaaswaal.

Als dirigent van de brassband Crescendo te ’s Gravenmoer waren er de vaste repetities op maandagavond en een heel geslaagd maaltijdconcert in november. Een uitstekende maaltijd met tussen de gangen in een divers programma van kwalitatief goede brassbandmuziek trok een ruim publiek en leverde behalve een gezellige en muzikale avond ook weer een aardige duit op voor de clubkas.

Als cultuurcoach werkte ik samen met Kunstgebouw aan de verdere deskundigheidsbevordering op het gebied van cultuuronderwijs in het basisonderwijs in de gemeente Goeree-Overflakkee. De activiteiten vinden plaats onder toeziend oog van een stuurgroep, waar regelmatig mee wordt vergaderd.
Zo kon een prachtig lespakket worden ontwikkeld over de Tweede Wereldoorlog op Goeree-Overflakkee aan de basisscholen. Het lesmateriaal werd ontwikkeld in samenwerking met de Stichting WO2GO, Kunstgebouw, basisschool De Westhoek Ouddorp en Roxenisse Melissant. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd het lespakket in aanwezigheid van de wethouders van cultuur en onderwijs gepresenteerd.
Niet alleen aan de ‘scholenkant’ wordt gewerkt aan deskundigheidsbevordering, maar ook aan de kant van de lokale cultuuraanbieders. Zo organiseren we een professionele nascholing voor kunstvakdocenten, die binnenschools werkzaam willen zijn. In een eerste informatiebijeenkomst over de opzet van deze nascholing lieten zes geïnteresseerde kunstvakdocenten zich bijpraten. Later volgt nog een sessie waar nog eens acht mensen zich voor aangemeld hebben.

De herstructurering van het muziekonderwijs in de gemeente Goeree-Overflakkee is een langdurig, gedurfd en moeilijk proces. Opdracht aan de drie muziekscholen, muziekverenigingen en basisonderwijs vanuit de gemeenteraad is om AMV binnenschools aan te gaan bieden, het buitenschoolse muziekonderwijs toekomstbestendig, kwalitatief op niveau en voor de consument betaalbaar te houden. Dit alles binnen de grenzen van de huidige subsidiegrenzen. Als cultuurnetwerker voor de gemeente Goeree-Overflakkee adviseerde ik gevraagd en ongevraagd in dit proces.
In september vindt jaarlijks de landelijke Open Monumentendag plaats. Voor de gemeente Goeree-Overflakkee organiseerde ik in samenwerking met streekblad Groot Goeree-Overflakkee uitgebreide publiciteit hiervoor en initieerde samenwerking tussen het Streekmuseum, het Oude Raadhuis en lokale ambachtslieden.
Als ambtelijk secretaris van de Culturele Raad bereidde ik een aantal vergaderingen voor en adviseerde de Culturele Raad gevraagd en ongevraagd over tal van onderwerpen. Ook organiseerde ik het jaarlijkse uitje van de CR, wat dit keer naar de Rotterdamse Schouwburg ging, waar we een werkelijk prachtig stuk beleefden.
De nieuwjaarsreceptie van de gemeente begin januari mag een cultureel tintje krijgen. Aan mij de eer om dit te organiseren. Ik benaderde mandolineorkest Estampida en kunstenares Marlies Verda. In samenspraak met de afdeling Communicatie krijgt een en ander momenteel vorm.
De diverse netwerken vragen onderhoud en bijdragen. Zo was ik bij bijeenkomsten met collega-cultuurcoaches, collega cultuurnetwerkers en Zuid-Hollandse penvoerders van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
In 2016 zal de Rabobank het Haringvliet wederom de cultuurprijs toekennen. In een kleine werkgroep, bestaande uit de relatiemanager vanuit de Rabobank, de beleidsadviseur Cultuur&Erfgoed vanuit de gemeente en ondergetekende zijn de voorbereidende besprekingen inmiddels opgestart. Kunstenaars en instellingen die zich bezig houden met ‘podiumkunsten’ komen deze editie in aanmerking voor deelname.
Naast boven beschreven activiteiten waren er talloze contacten met lokale culturele instellingen, cultuurvrijwilligers, kunstenaars en bezoeken aan activiteiten, concerten, voorstellingen en bijeenkomsten. Dit zijn er letterlijk té veel om op te noemen, maar essentieel om als cultuurnetwerker betrokken te blijven en anderen te betrekken in datgene wat maakt dat we zijn wie we zijn: onze cultuur.
Het was, is en blijft het waard!