Lesvormen en tarieven

Individuele lessen
t/m 20 jaar            : € 50,- per uur
21 jaar en ouder   : € 60,50 per uur incl. 21% BTW

De frequentie van de lessen en de lesduur per keer wordt in onderling overleg vastgesteld. De prijs per les is naar rato van de lesduur (b.v. € 25,- per 30 min.).
Lessen aan leerlingen vanaf 21 jaar vallen onder het BTW-tarief van 21%.

Groepslessen
Groepslessen duren 1 klokuur. Een groep bestaat uit drie of vier leerlingen. Groepslessen gaan pas van start als er een werkbare groep geformeerd kan worden.
t/m 20 jaar        : € 16,50 per uur
21 jaar en ouder   : € 19,95 per uur incl. 21% BTW

Alle tarieven zijn exclusief instrument, bladmuziek en andere leermiddelen.
Neem voor meer inlichtingen of een aanbod op maat contact op.

Afwezigheid van leerling of docent

Wanneer je onverhoopt de les niet kan bijwonen, verzoek ik je dit op tijd te melden.
Wanneer ik zelf verhinderd ben, informeer ik je ruim op tijd.
In beide gevallen, tenzij overmacht dit onmogelijk maakt, wordt de les in overleg ingehaald. Je bent nooit lesgeld verschuldigd over niet gegeven lessen.

Huishoudelijk en lespraktijkreglement

Afspraken om vervelende situaties of misverstanden te voorkomen.

 • CultuurFiguur is niet aansprakelijk voor verlies of schade van goederen van leerlingen en hun begeleiders;
 • in en om de lesruimte mag niet gerookt worden;
 • les- en leermiddelen worden in incidentele gevallen uitsluitend uitgeleend op basis van een volledig ingevuld en ondertekend uitleenformulier;
 • uitgeleende les- en leermiddelen, die beschadigd of niet worden geretourneerd na de leenperiode, worden in rekening gebracht;
 • beeld- en/of geluidsopnamen worden uitsluitend door CultuurFiguur gemaakt na verkregen toestemming van de leerling of diens ouders. Deze opnamen mogen door CultuurFiguur voor publicitaire doeleinden worden gebruikt.

Veiligheid

Muziekles volgen moet iets zijn, waar je plezier aan beleeft. Dat begint met iets waar je als leerling of als ouder niet over na zou moeten hoeven denken: veiligheid. Toch zijn er aspecten, waardoor (het gevoel van) veiligheid in het nauw zou kunnen komen.

 • Muziek maken betekent dat je jezelf soms behoorlijk bloot moet geven in emotionele zin. De omgeving moet daarvoor vertrouwd zijn en veilig aanvoelen.
 • Een blaasinstrument leren bespelen is ook een fysieke bezigheid, waarbij het soms nodig is dat docent en leerling, of leerlingen onderling, elkaar aanraken.
 • Leerlingen gaan om met een duur muziekinstrument. Dat instrument moet weer ongeschonden mee terug naar huis.
 • Alleen met een leraar in een ruimte zitten kan best eng aanvoelen. Er is hoe dan ook immers een verschil in machtsverhouding.
 • Bij groepslessen werk je samen met andere leerlingen. Dat vraagt om aandacht voor netjes met elkaar omgaan.

Om de veiligheid zo goed mogelijk te kunnen garanderen, worden de volgende regels gehanteerd.

1)    Zorg dat je niet eerder dan vijf minuten voor aanvang van de les aanwezig bent.
2)    Stap bij aankomst direct de lesruimte binnen, maar stoor de les, die dan misschien bezig is, niet. Wacht met begroeten tot die les klaar is.
3)    Pak je instrument pas uit als degene(n) voor je het instrument ingepakt hebben.
4)    Spreek alleen met elkaar; nooit over elkaar.
5)    We gaan met respect met elkaar om en waarderen elkaars prestaties. Mocht je dat een keer anders ervaren, bespreek het dan met mij of met je ouders thuis. CultuurFiguur staat erop dat ouders in voorkomende gevallen onmiddellijk contact opnemen.
6)    Wanneer het nodig is dat we elkaar aanraken, bijvoorbeeld bij het ‘voelen’ van de ademhaling, vraag ik altijd eerst of de leerling daar geen bezwaar tegen heeft. Bij jonge leerlingen wordt vooraf toestemming aan de ouders gevraagd.
7)    Ouders mogen altijd onaangekondigd de lesruimte binnen stappen om de les te observeren. Verzoek is de les daarbij zo min mogelijk te storen.
8)    Stop na afloop van de les direct je instrument in koffer of foedraal.
9)    Wanneer je de lesruimte verlaat, ga dan onmiddellijk naar huis of een andere plaats, die afgesproken is met je ouders.
10)  CultuurFiguur reageert pro-actief op elke vorm van gedrag, die onwenselijk geacht wordt. Wanneer nodig, wordt contact opgenomen met ouders.

Klachten

Wanneer er klachten zijn, verzoek ik je dit te bespreken. CultuurFiguur staat open voor opbouwende kritiek en met een goed gesprek kunnen problemen of misverstanden vaak worden opgelost. Komen we er in onderling overleg niet uit, wordt de lesovereenkomst zonder verdere vorderingen opgezegd.

Studietips

De hieronder vermelde informatie is in eerste instantie bedoeld voor ouders. Ze zijn deels echter ook bruikbaar voor oudere kinderen of volwassenen.
Voor iedere vorm van vrijetijdsbesteding geldt, dat de keuze ervoor gevolgen heeft. Zo ook voor het leren bespelen van een muziekinstrument. Met het volgen van les zonder verder thuis aandacht te besteden aan het instrument is het onmogelijk een instrumentale studie met bevredigend resultaat te volgen. In de les wordt de informatie zo duidelijk mogelijk overgedragen, zodat de leerling de opdrachten begrijpt. De opdrachten dienen echter thuis uitgewerkt te worden. Omdat dit veel zelfstandigheid vraagt van kinderen, is hulp nodig van ouders. Hier volgen een aantal tips die hierbij kunnen helpen:

 • stimuleren levert vele malen méér op dan dwingen
 • omdat jonge kinderen over het algemeen een wat minder ontwikkeld lange-termijn geheugen hebben, is het belangrijk om een nieuwe opdracht thuis zo snel mogelijk samen een keer door te nemen
 • probeer zoveel mogelijk een vaste tijd af te spreken om te oefenen, bijvoorbeeld ’s avonds na het eten of werk met een dagprogramma: spelen, schoolopdrachten, muziek, tv/computer, etc. Wanneer er ’s ochtends wat tijd overblijft vóór het naar school gaan, is het zeer nuttig nog even (al is het maar vijf minuten) iets door te nemen
 • per dag twee keer 15 minuten studie levert vaak meer rendement op, dan een keer per dag een half uur
 • stop het instrument niet ver weg, maar houdt het binnen handbereik van uw kind
 • kies een vaste plek om te oefenen, bij voorkeur niet alleen op de eigen kamer, maar ook niet in een ruimte met afleidende bronnen, zoals spelende kinderen, radio, tv, smartphone of computer
 • zorg voor voorzieningen die goed studeren mogelijk maken, zoals een muziekstandaard, een stoel zonder armleuning, een metronoom, een stemapparaat, etc.
 • kinderen zijn gevoelig voor complimentjes. Zeg het als het goed klinkt, maar vermijdt het woord ‘fout’ als het nog niet goed klinkt. Verpak de boodschap door bijvoorbeeld te vragen of het stukje wel helemaal klopt
 • help je kind bij het studeren. Er staan enkele tips hiervoor op de website
 • de meeste kinderen vinden het leuk om aan anderen te laten horen wat ze kunnen. Plaats eens een verzoeknummer. Stimuleer het spelen bij verjaardagen. Laat de school weten dat je kind muziek maakt, etc.
 • het is belangrijk om bladmuziek goed te ordenen en bij elkaar te houden. Schaf een ringband of een map aan voor losse bladen.