Als dirigent en euphoniumspeler combineer ik mijn professionele vaardigheden met mijn al levenslang durende passie voor muziek. Dat uit zich in activiteiten zoals:

– het dirigeren van harmonieorkesten, fanfareorkesten en brassbands;
– als remplacent euphonium spelen in professionele orkesten;
– verzorgen van een lezing en/of demonstratie over de zeventiende-eeuwse voorloper van de moderne orkesttuba: de serpent.