Op de drempel van een nieuw jaar is het altijd goed om even stil te staan bij wat geweest is en om te zien wat komen gaat.

Dag 2016
Met overwegend tevredenheid kijk ik terug op een jaar, waarin ik mooie dingen mocht doen als cultuurnetwerker voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Het verzorgen van culturele elementen bij de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie en de jaarlijkse vrijwilligersavond, ontwikkelen van een concept ‘culturele randprogrammering’ bij het in juni gehouden NK Wielrennen, mede organiseren van de tweejaarlijkse Rabobank Cultuurprijs, initiëren en coördineren van een cultureel programma bij de jaarlijkse monsterwandeltocht ‘De Omloop’ rondom het eiland (110 km!), mede coördineren van Open Monumentendag, vraagbaak zijn voor culturele partijen in de gemeente en fungeren als ambtelijk secretaris en adviseur voor de Culturele Raad leverden boeiende momenten op.

Als cultuurcoach voor het (ei)landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit organiseerde ik diverse cursussen, trainingen en workshops voor zowel leerkrachten basisonderwijs als cultuuraanbieders. Een aanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de periode 2017-2020 werd in samenwerking met Kunstgebouw en de gemeente voorbereid en ingediend. De PR en communicatie rondom het programma kreeg vorm door het maken en redigeren van nieuwsbrieven en als technisch en contentbeheerder voor de bijbehorende website. Ook maakte ik deel uit van zowel de projectgroep als de stuurgroep, welke de strategie en tactische koers van het programma bepalen en sturen.

Naast deze grotere opdrachten waren er een aantal kleinere opdrachten. Ondanks – of misschien wel juist dankzij – het ontbreken van een vaste plek als docent aan een muziekschool, liep muziekeducatie als een rode draad door het jaar heen en was het boeiender dan ooit. Zo was ik als coach betrokken bij het landelijke initiatief Meer Muziek In De Klas en het KRO-NCRV televisieprogramma BZT Band XXL.
Bij Centrum voor de Kunsten Nieuwe Veste te Breda verving ik de groot koperdocent een aantal lessen.
Voor de brassband in ’s Gravenmoer, waar ik als dirigent aan verbonden ben, zette ik een scholenproject op en maakte daarna de verbinding tussen de vereniging, de basisschool en de muziekschool.
Ik dirigeerde de genoemde brassband in 2016 tijdens een viertal concerten en drie kerkdienstbegeleidingen.

Voor de landelijke Voorleeswedstrijd fungeerde ik als jurylid tijdens de Zuid-Hollandse voorronde in de bibliotheek te Spijkenisse.

Ook als muzikant kwam ik in 2016 goed aan mijn trekken. Als vaste remplacent speelde ik mee in het professionele Orkest van de Koninklijke Luchtmacht, onder andere tijdens een dirigentencursus en een aantal concerten in den lande.
Verder speelde ik bij enkele amateurorkesten mee als invaller. Zo maakte ik met kampioensdivisieband Altena Brass een concertreis naar Zurich, waarbij deelgenomen werd aan een entertainment-contest. Onderdeel daarbij was spelen in een massed-bands programma met Zwitserse collega-muzikanten. Ook speelde ik vele concerten mee met Delta Brass Zeeland, Het Fanfare Collectief en de Christelijke Harmonie Prinses Juliana.

Bij wijze van scholing, ter scherping van de geest en ter inspiratie, volgde ik een serie van zeven werk- en hoorcolleges over cultuuronderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit was een vervolg op de postacademische Leergang Cultuuronderwijs, die ik in 2013 aldaar volgde.

Niet alles was even mooi in 2016. In augustus moest ik een dotterbehandeling ondergaan en werd een stent geplaatst in de eerste aftakking na de aorta. Een periode van flinke fysieke onmacht ging daaraan vooraf. Het herstel na de ingreep was gelukkig zeer snel en is tot op heden afdoende gebleken.

Hallo 2017
Het jaar 2017 zie ik met vertrouwen tegemoet. De opdracht als cultuurnetwerker voor de gemeente Goeree-Overflakkee is verlengd, evenals de opdracht voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Dat betekent dat ik het werk voort mag zetten en verder mag en kan bouwen aan cultuurparticipatie en cultuureducatie in de omgeving waar ik werd geboren en waar ik aan verknocht ben. Mijn rol voor CmK verandert; met ingang van 2017 ben ik lokaal projectcoördinator.

De kans is groot dat mijn betrokkenheid bij Meer Muziek In De Klas en de BZT Band XXL van KRO-NCRV ook in 2017 blijft.
In 2017 blijf ik ook de brassband in ’s Gravenmoer dirigeren. Mooie plannen voor onder andere een jubileumeditie van het Jaarconcert zijn in de maak en de band is en blijft een graag geziene gast bij kerkelijke erediensten in de regio.

Ook als muzikant blijf ik zeker actief. Het invalwerk bij diverse orkesten, zowel professionele ensembles als op amateurniveau, is leuk om te doen en vormt een mooie afwisseling met het dagelijkse werk. Plan is om de samenwerking met (bijna) overbuurman voort te zetten en te intensiveren. André is een gedreven en uiterst bekwame geluidstechnicus, die mooie opnamen maakt in zijn studiokamer.

Wat er verder op mijn pad komt zal ik op dat moment met open geest, belangstelling en een opengeslagen agenda en tijdplanning bezien.
Laat 2017 maar komen!

Vakantietijd, even bijkomen van en alvast vooruit kijken naar. Vooral het vooruit kijken geeft hernieuwde energie. Een beknopte opsomming van zaken, in willekeurige volgorde van belangrijkheid, waar ik me mee bezig ga houden tot nieuwjaar.

Het landelijke programma Meer Muziek In De Klas organiseert onder meer een muziekwedstrijd voor basisscholen. Het populaire TV-programma BZT-show biedt een podium hiervoor. Deze eerste editie meldden bijna 400 scholen zich aan. Na een eerste selectie bleven er 100 scholen over, die mochten auditeren. 20160622 Noa-Dionne-Emily-AnnabelOm de auditie voor te bereiden én om de betreffende school mee te nemen in de mogelijkheden van muziekonderwijs in de klas, kreeg elke school een ‘Vliegende Brigadier’ (muziekcoach) toegewezen. Voor Basisschool De Bron uit Numansdorp mocht ik namens de BZT-show als Vliegende Brigadier fungeren.
De auditie in Hilversum was succesvol en ‘mijn’ groep is dan ook als een van de 30 scholen door naar de TV-shows. Op 25 november zijn de opnamen, op 26 november de uitzending. Natuurlijk zal er voor de TV-opnamen wederom flink gewerkt moeten worden en mag ik de school weer gaan coachen.

Op 10 september is het Open Monumentendag. Op Goeree-Overflakkee zal een mooi programma te beleven zijn in, op en rond het mooie erfgoed van het eiland. Ik verzorg samen met de lokale krant Groot Goeree-Overflakkee een speciale bijlage van 6 á 8 kleurenpagina’s met informatie hierover.

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit werd van 2013-2016 succesvol uitgevoerd op Goeree-Overflakkee. Ik was als cultuurcoach namens de gemeente Goeree-Overflakkee erbij betrokken. Voor 2017-2020 wordt het landelijke programma vervolgd en ook deze periode wil de gemeente deelnemen. De aanvraag wordt momenteel voorbereid en het draagvlak bij het onderwijs onderzocht. Een en ander ziet er goed uit en de verwachtingen zijn positief. Komend najaar gaan we dus naar verwachting  planperiode 2013-2016 afronden en 2017-2020 opstarten. (Mooi!) werk aan de winkel.

Op 10 november vindt de apotheose plaats van de tweejaarlijkse Rabobank Cultuurprijs. Ditmaal strijden  kunstenaars en instellingen uit de podiumkunsten om de eer en de prijzen. Ik mag mijn bijdrage leveren in het organisatieteam.

Als ambtelijk secretaris van de Culturele Raad Goeree-Overflakkee zal ik de vergaderingen weer voorbereiden en als adviseur optreden. Het werk van de CR wordt op waarde geschat door het college van B&W en de gemeenteraad bij de behandeling van cultuurgerelateerde onderwerpen, waaronder de diverse subsidieaanvragen.

20120623 Waalwijk (1)Als dirigent van brassband Crescendo uit het Brabantse ’s Gravenmoer staan er drie concerten op het najaarsprogramma: het Maaltijdconcert (combinatie voor het publiek van lekker eten en mooie muziek) op 5 november te ’s Gravenmoer, het Kerstconcert op 10 december te Waspik op uitnodiging van een koor aldaar en het opluisteren van de Kerstnachtdienst in de Kerk aan de Haven te Waalwijk op 24 december.

Naast bovenstaande langduriger projecten staan nog een aantal eenmalige of kleinere activiteiten in de werkagenda. Dit betreft onder meer het leiden van sectierepetities bij HarmonieOrkest Roosendaal en het begeleiden van een beperkt aantal studenten op koperen blaasinstrumenten in mijn privé lespraktijk.

Natuurlijk moeten kennis en vaardigheden ook op peil worden gehouden en ook het netwerk verdient aandacht en onderhoud. Hiertoe staan onder andere het bezoeken van een netwerkborrel van kunstvakdocenten in west-brabant (16 september) en het bezoeken van de landelijke conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit (8 december) gepland.

Tenslotte zal ik als liefhebber meespelen met het harmonieorkest Prinses Juliana met een drietal concerten te Heinenoord, Klaaswaal en Hoogvliet.

Tot zover een doorkijkje in mijn bezigheden vanaf september tot aan januari.
Maar nu eerst…..vakantie!

CultuurFiguur Tweets