Vakantietijd, even bijkomen van en alvast vooruit kijken naar. Vooral het vooruit kijken geeft hernieuwde energie. Een beknopte opsomming van zaken, in willekeurige volgorde van belangrijkheid, waar ik me mee bezig ga houden tot nieuwjaar.

Het landelijke programma Meer Muziek In De Klas organiseert onder meer een muziekwedstrijd voor basisscholen. Het populaire TV-programma BZT-show biedt een podium hiervoor. Deze eerste editie meldden bijna 400 scholen zich aan. Na een eerste selectie bleven er 100 scholen over, die mochten auditeren. 20160622 Noa-Dionne-Emily-AnnabelOm de auditie voor te bereiden én om de betreffende school mee te nemen in de mogelijkheden van muziekonderwijs in de klas, kreeg elke school een ‘Vliegende Brigadier’ (muziekcoach) toegewezen. Voor Basisschool De Bron uit Numansdorp mocht ik namens de BZT-show als Vliegende Brigadier fungeren.
De auditie in Hilversum was succesvol en ‘mijn’ groep is dan ook als een van de 30 scholen door naar de TV-shows. Op 25 november zijn de opnamen, op 26 november de uitzending. Natuurlijk zal er voor de TV-opnamen wederom flink gewerkt moeten worden en mag ik de school weer gaan coachen.

Op 10 september is het Open Monumentendag. Op Goeree-Overflakkee zal een mooi programma te beleven zijn in, op en rond het mooie erfgoed van het eiland. Ik verzorg samen met de lokale krant Groot Goeree-Overflakkee een speciale bijlage van 6 á 8 kleurenpagina’s met informatie hierover.

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit werd van 2013-2016 succesvol uitgevoerd op Goeree-Overflakkee. Ik was als cultuurcoach namens de gemeente Goeree-Overflakkee erbij betrokken. Voor 2017-2020 wordt het landelijke programma vervolgd en ook deze periode wil de gemeente deelnemen. De aanvraag wordt momenteel voorbereid en het draagvlak bij het onderwijs onderzocht. Een en ander ziet er goed uit en de verwachtingen zijn positief. Komend najaar gaan we dus naar verwachting  planperiode 2013-2016 afronden en 2017-2020 opstarten. (Mooi!) werk aan de winkel.

Op 10 november vindt de apotheose plaats van de tweejaarlijkse Rabobank Cultuurprijs. Ditmaal strijden  kunstenaars en instellingen uit de podiumkunsten om de eer en de prijzen. Ik mag mijn bijdrage leveren in het organisatieteam.

Als ambtelijk secretaris van de Culturele Raad Goeree-Overflakkee zal ik de vergaderingen weer voorbereiden en als adviseur optreden. Het werk van de CR wordt op waarde geschat door het college van B&W en de gemeenteraad bij de behandeling van cultuurgerelateerde onderwerpen, waaronder de diverse subsidieaanvragen.

20120623 Waalwijk (1)Als dirigent van brassband Crescendo uit het Brabantse ’s Gravenmoer staan er drie concerten op het najaarsprogramma: het Maaltijdconcert (combinatie voor het publiek van lekker eten en mooie muziek) op 5 november te ’s Gravenmoer, het Kerstconcert op 10 december te Waspik op uitnodiging van een koor aldaar en het opluisteren van de Kerstnachtdienst in de Kerk aan de Haven te Waalwijk op 24 december.

Naast bovenstaande langduriger projecten staan nog een aantal eenmalige of kleinere activiteiten in de werkagenda. Dit betreft onder meer het leiden van sectierepetities bij HarmonieOrkest Roosendaal en het begeleiden van een beperkt aantal studenten op koperen blaasinstrumenten in mijn privé lespraktijk.

Natuurlijk moeten kennis en vaardigheden ook op peil worden gehouden en ook het netwerk verdient aandacht en onderhoud. Hiertoe staan onder andere het bezoeken van een netwerkborrel van kunstvakdocenten in west-brabant (16 september) en het bezoeken van de landelijke conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit (8 december) gepland.

Tenslotte zal ik als liefhebber meespelen met het harmonieorkest Prinses Juliana met een drietal concerten te Heinenoord, Klaaswaal en Hoogvliet.

Tot zover een doorkijkje in mijn bezigheden vanaf september tot aan januari.
Maar nu eerst…..vakantie!

Zo tegen het einde van het eerste tijdvak van het seizoen 2015-2016 geef ik een terugblik op waar CultuurFiguur zich mee bezig gehouden heeft.

Vanaf augustus tot medio november werd ik door het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht als remplacent ingezet. Zo speelde ik mee met concerten met artiesten als Ellen ten Damme, Michèle van de Aa, Martin van der Starre en Rolf Koster in Apeldoorn, Gorinchem, Franeker, ’s Hertogenbosch, Tongeren (B), Vlijmen, Veldhoven, Soesterberg en Hoogerheide. Naast de concerten speelden we de volksliederen bij de interland Nederland-Tsjechië in de Amsterdam Arena en namen we deel aan de Nationale Taptoe te Rotterdam.
Behalve met het luchtmachtorkest speelde ik mee met het Fanfarecollectief tijdens hun concoursdeelname te Enschede en met het harmonieorkest Prinses Juliana op een concert te Klaaswaal.

Als dirigent van de brassband Crescendo te ’s Gravenmoer waren er de vaste repetities op maandagavond en een heel geslaagd maaltijdconcert in november. Een uitstekende maaltijd met tussen de gangen in een divers programma van kwalitatief goede brassbandmuziek trok een ruim publiek en leverde behalve een gezellige en muzikale avond ook weer een aardige duit op voor de clubkas.

Als cultuurcoach werkte ik samen met Kunstgebouw aan de verdere deskundigheidsbevordering op het gebied van cultuuronderwijs in het basisonderwijs in de gemeente Goeree-Overflakkee. De activiteiten vinden plaats onder toeziend oog van een stuurgroep, waar regelmatig mee wordt vergaderd.
Zo kon een prachtig lespakket worden ontwikkeld over de Tweede Wereldoorlog op Goeree-Overflakkee aan de basisscholen. Het lesmateriaal werd ontwikkeld in samenwerking met de Stichting WO2GO, Kunstgebouw, basisschool De Westhoek Ouddorp en Roxenisse Melissant. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd het lespakket in aanwezigheid van de wethouders van cultuur en onderwijs gepresenteerd.
Niet alleen aan de ‘scholenkant’ wordt gewerkt aan deskundigheidsbevordering, maar ook aan de kant van de lokale cultuuraanbieders. Zo organiseren we een professionele nascholing voor kunstvakdocenten, die binnenschools werkzaam willen zijn. In een eerste informatiebijeenkomst over de opzet van deze nascholing lieten zes geïnteresseerde kunstvakdocenten zich bijpraten. Later volgt nog een sessie waar nog eens acht mensen zich voor aangemeld hebben.

De herstructurering van het muziekonderwijs in de gemeente Goeree-Overflakkee is een langdurig, gedurfd en moeilijk proces. Opdracht aan de drie muziekscholen, muziekverenigingen en basisonderwijs vanuit de gemeenteraad is om AMV binnenschools aan te gaan bieden, het buitenschoolse muziekonderwijs toekomstbestendig, kwalitatief op niveau en voor de consument betaalbaar te houden. Dit alles binnen de grenzen van de huidige subsidiegrenzen. Als cultuurnetwerker voor de gemeente Goeree-Overflakkee adviseerde ik gevraagd en ongevraagd in dit proces.
In september vindt jaarlijks de landelijke Open Monumentendag plaats. Voor de gemeente Goeree-Overflakkee organiseerde ik in samenwerking met streekblad Groot Goeree-Overflakkee uitgebreide publiciteit hiervoor en initieerde samenwerking tussen het Streekmuseum, het Oude Raadhuis en lokale ambachtslieden.
Als ambtelijk secretaris van de Culturele Raad bereidde ik een aantal vergaderingen voor en adviseerde de Culturele Raad gevraagd en ongevraagd over tal van onderwerpen. Ook organiseerde ik het jaarlijkse uitje van de CR, wat dit keer naar de Rotterdamse Schouwburg ging, waar we een werkelijk prachtig stuk beleefden.
De nieuwjaarsreceptie van de gemeente begin januari mag een cultureel tintje krijgen. Aan mij de eer om dit te organiseren. Ik benaderde mandolineorkest Estampida en kunstenares Marlies Verda. In samenspraak met de afdeling Communicatie krijgt een en ander momenteel vorm.
De diverse netwerken vragen onderhoud en bijdragen. Zo was ik bij bijeenkomsten met collega-cultuurcoaches, collega cultuurnetwerkers en Zuid-Hollandse penvoerders van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
In 2016 zal de Rabobank het Haringvliet wederom de cultuurprijs toekennen. In een kleine werkgroep, bestaande uit de relatiemanager vanuit de Rabobank, de beleidsadviseur Cultuur&Erfgoed vanuit de gemeente en ondergetekende zijn de voorbereidende besprekingen inmiddels opgestart. Kunstenaars en instellingen die zich bezig houden met ‘podiumkunsten’ komen deze editie in aanmerking voor deelname.
Naast boven beschreven activiteiten waren er talloze contacten met lokale culturele instellingen, cultuurvrijwilligers, kunstenaars en bezoeken aan activiteiten, concerten, voorstellingen en bijeenkomsten. Dit zijn er letterlijk té veel om op te noemen, maar essentieel om als cultuurnetwerker betrokken te blijven en anderen te betrekken in datgene wat maakt dat we zijn wie we zijn: onze cultuur.
Het was, is en blijft het waard!

CultuurFiguur Tweets